Ochrana osobných údajov

 Ochrana osobných údajov

Ďakujem za Vašu návštevu na mojich stránkach, teší ma Váš záujem. Beriem ochranu vašich súkromných údajov vážne a chcem, aby ste sa pri návšteve mojich internetových stránok cítili dobre. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre mňa dôležitou záležitosťou, ktorú pri mojich obchodných procesoch beriem na zreteľ.

Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy týchto webových stránok, spracovávam v súlade so Zákonom č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

Právo na informácie

Na požiadanie vám ja - Monika Šrenkelová podľa možnosti obratom a písomne oznámim, či a aké osobné údaje má o vás mám zaznamenané. Ak by aj napriek  snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravím.

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na mail: monika.srenkelova@gmail.com, kde  som k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností.

 

Kódex ochrany údajov

Získavanie a spracúvanie osobných údajov

Ak navštívite moje webové stránky www.rehabwomen.com  zaznamenajú moje webové servery štandardným spôsobom IP adresy, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u mňa navštívite, ako tiež dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, otázok, vypísania cien alebo na realizáciu zmluvy.

Bezpečnosť

Ja Monika Šrenkelová prijímam technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby sa chránili u mňa vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Moje bezpečnostné opatrenia sa s vývojom technológií stále zlepšujú.

Použitie a postúpenie osobných údajov

Používam vaše osobné údaje na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je na to potrebný.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. 

Možnosť odhlásenia

Chcem vaše údaje používať k tomu, aby som vás mohla informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť váš názor na nich. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Ak by ste s nimi nesúhlasili, môžete mi to kedykoľvek oznámiť, aby som mohla údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého emailu.

 

Cookies

Monika Šrenkelová používa cookies k tomu, aby mohla sledovať preferencie návštevníkov a aby mohla podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé "súbory", ktoré sa uložia na váš pevný disk. To vedie k uľahčenie navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili moje stránky. Identifikuje sa len cookie na vašom počítači.

Používanie cookies môžete deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyhlásenie predávajúceho:

Monika Šrenkelová sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v objednávke sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používam ich k realizácii celého obchodu, vrátane potrebných účtovníkov operáciou, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami.

Vaše detailné osobné dáta aj údajov o nákupoch sa ukladajú v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

 

Súhlas registrujúceho sa návštevníka webu: Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením spracúvania poskytnutých osobných údajov do databázy a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň registrovaný udeľuje súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.