Zdravé telo vďaka metodike Correct Body System

Vďaka metodike Correct Body System zabudlo už vyše 10.000 ľudí na svoje problémy s bruchom a chrbticou. Jej jednoduchosť a účinnosť je to, čo na nej ľudia milujú.
Fotka Moniky Šrenkelovej
Logo zdravieLogo evitaLogo fit štýlLogo maminkaLogo markizaLogo rtvs

Prečo ľudia dosahujú vďaka mojej metodike tak dobré výsledky?

Metodika Correct Body System je založená na správnom využívaní intra-abdominalneho tlaku, ktorý vytvára bránica a zároveň na aktivovaní svalov hlbokého stabilizačného systému. Súhrou správne zapojených svalov tak  vzniká dokonalá opora pre každý jeden pohyb, výsledkom čoho je:
Mnohonásobne skrátený čas rehabilitácie
Výrazné zníženie rizika vzniku brušných patológii
Vysoká úspešnosť v liečbe už vzniknutých funkčných ochorení
Obrázok musculus transversus abdominis

Ako funguje metodika Correct Body System?

Podrobnosti pre odborníkov

Metodika Correct Body System - tzv. princíp hydraulického piestu, je metodika založená na aktivovaní hlbokého stabilizačneho systému, kde bránica, ako hlavný nádychový a posturálny sval, pri nádychu klesá kaudálne a vytvára intraabdominálny tlak do dutiny brušnej. Tým sa zároveň aktivujú svaly panvového dna smerom kraniálnym, pričom s nádychom sa aktivuje m.transverzus abdominis a pri výdychu sa zvýrazní jeho kontrakcia.

Hlavným bodom terapie je znížiť flekčné postavenie hrudníka, ktoré sa výrazne podieľa na dychovej vlne. Potrebné je snažiť sa udržať chrbticu v napriamenej polohe (využitie axiálneho ťahu) a to ako aj pri nádychu, tak aj pri výdychu - sternum sa nemá priblížiť k symfýze, ale využívame pri výdychu kontrakciu m.trans.abd.

Uskutoční sa to pri odpore samotných svalov chrbta, ktoré sa aktivujú nádychom a výdychom. Samotné dýchanie ovplyvňuje tvar hrudného koša a panvy a tým celú posturu a samozrejme aj psychický stav. Správna postura má dopad na samotné vnútorné orgány a na viscerálne ligamentá, ktoré podliehajú hormonálnym zmenám, stavom po operáciách, po pôrode, nesprávnymi pohybovými stereotypmi, zápalovými procesmi v dutine brušnej, ale aj samotným starnutím organizmu.

Viscero-vertebrogénne diagnózy sú častým zdrojom bolestí organizmu, ktoré sa dajú riešiť správne cielenou rehabilitáciou, ktorej predchádza správna diagnostika jedinca vychádzajúca z biomechaniky pohybu pacienta.

Všestrannosť metodiky Correct Body System

Pomocou metodiky Correct Body System budete schopní vyriešiť rôzne patológie brušnej steny. Medzi najčastejšie diagnózy mojich klientov patrí napríklad diastáza, prolaps vnútorných orgánov, močová inkontinencia či brušné hernie. Moja metodika je účinná aj pri závažnejších Iatrogénnych poraneniach rekta a svalov panvového dna a dutiny brušnej.
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram