Ochrana osobných údajov a všeobecné obchodné podmienky

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Spoločnosť REHAB WOMEN, s.r.o.  spracováva osobné údaje osôb v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov v spoločnosti  REHAB WOMEN, s.r.o , ktoré sú súčasťou Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti , ktoré sú dostupné na internetovej stránke www.rehabwomen.com a ktoré sú spracované výlučne v súlade so zákonom  č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady ( EU) 2016679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov .

Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením spracúvania poskytnutých osobných údajov do databázy a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov a to na dobu do odvolania súhlasu.

 

Všeobecné obchodné podmienky

Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránke www.rehabwomen.com, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára.

Cena:

Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky.

Predávajúci nie je platcom DPH.

Objednávka

Objednávka vzniká potvrdením (odoslaním) kompletne vyplneného objednávkového formulára kupujúcim.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.

Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.

Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení tovaru.

Platobné podmienky

Za produkty predávané prostredníctvom stránky www.rehabwomen.com je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 1. a) platba online prostredníctvom platobnej brány GoPay (Online platobnou kartou: VISA, VISA

electron, MasterCard, Maestro alebo bankovým prevodom).

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GOPAY s.r.o.

 1. b) internetovým bankovníctvom (internet bankingom) prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

Forma platby - Platba je možná jedine jednorazová, platba na splátky nie je možná.

Bonusy - Všetky bonusy, na ktoré má kupujúci nárok (zoznam bonusov je na webovej stránke www.rehabwomen.com, budú zaslané spolu s produktom po uhradení čiastky.

Dodacie podmienky

Akonáhle je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho, elektronickou formou, pomocou e-mailu je produkt zaslaný kupujúcemu.

Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej pod priečinky (propagácie, hromadné, spam).

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na monika.srenkelova@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho objednávku.

 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov poskytnutých návštevníkmi webovej stránky www.rehabwomen.com našimi zákazníkmi a záujemcami o naše produkty a služby.

 

Správca osobných údajov – kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

Rehabwomen s.r.o. v zastúpení Monika Šrenkelová - dipl.fyzioterapeut. Muškátová 18, Košice, email:monika.srenkelova@gmail.com mobil: +421 948 975 671, IČO : 50 469 061, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel  Sro, vo vložke č. 39854/V

Ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti a pri spracovaní osobných údajov. 

Spoločnosť REHAB WOMEN, s.r.o.  spracováva osobné údaje osôb v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov v spoločnosti  REHAB WOMEN, s.r.o , ktoré sú súčasťou Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti , ktoré sú dostupné na internetovej stránke www.rehabwomen.com a ktoré sú spracované výlučne v súlade so zákonom  č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady ( EU) 2016679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov .

 

Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?

Počas návštevy našej stránky zaznamenávame IP adresu, ktorú Vám pridelil Vás poskytovateľ intertenu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke. Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená ďalej pri jednotlivých marketingových cookie. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookie pre marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

Ďalej spracovávame údaje, ktoré nám sami poskytnete: Meno, priezvisko, adresa, telefón, IČ, DIČ (ak objednávate ako podnikateľ), e-mail, informácie o objednaných a zakúpených produktoch a službách.  Vaše referencie, fotografie z podujatí, video záznamy z týchto akcií uverejňujeme s Vaším súhlasom. Ak Váš súhlas odvoláte, Vaše údaje likvidujeme.

Osobné údaje potom putujú do elektronickej databázy, aplikácie pre prípravu a odosielanie emailov. Vďaka nej zabezpečujeme, že vám od nás následne budú chodiť len tie mailové správy, ktoré chcete

 

Za akým účelom spracovávame osobné údaje, na akú dlhú dobu a čo nás k tomu oprávňuje?

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Personalizovania ponuky – vami poskytnuté informácie nám pomáhajú prispôsobiť našu ponuku Vašim individuálnym potrebám.
 • Predaj tovaru a poskytnutie služieb, plnenie zmluvných povinností.
 • Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa, telefón, v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO a DIČ bezpodmienečne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. dodania tovaru, zasielanie e-bookov, a pod.).
 • Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

 

 • Priamy marketing - zasielanie informačných/obchodných e-mailov

Vaše osobné údaje (e-mail, poprípade meno), na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných ponúk. Ak ste našim zákazníkom, konáme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. Súhlas nám vyjadríte tzv. Double opt-in potvrdením, teda kliknutím na tlačítko v potvrdzovacom emaili. Toto potvrdenie je jasným vyjadrením vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov.

V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

 • Fotografická dokumentácia, referencie

Len na základe vášho súhlasu môžeme použiť vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na našich stránkach, a to do doby, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú.

 

Spracovateľmi osobných údajov sú:

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Berte prosím v úvahu, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – spoločnosť výmaz vykoná, pokiaľ nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na mail: monika.srenkelova@gmail.com, kde  som k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností.

 

Bezpečnosť

Ja Monika Šrenkelová prijímam technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby sa chránili u mňa vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Moje bezpečnostné opatrenia sa s vývojom technológií stále zlepšujú.

 

Kontaktujte ma:

V prípade otázok mi napíšte na monika.srenkelova@gmail.com