Rehabilitácia pacienta s dg.IBD

25/05/2022

Ochorenia tráviaceho traktu patria v dnešnej dobe medzi pomerne časté diagnozy, postihujúce rôzne vekové kategórie. Medzi IBD diagnozy patrí Crohnova choroba a ulcerózna kolitída.

Choroba  je sprevádzaná bolesťami brucha,nafukovaním,riedkou stolicou, krvou v stolici,pripadným chudnutím.Môžu byť postihnuté aj klby,oči,koža. Jednoznačný spúšťač ochorenia nie je určený, ale dá sa predpokladať istá genetická predispozícia, stresový faktor,čiže psychická záťaž,fajčenie,antibiotiká,prehnaná aktivita imunitného systému.

Ochorenie a následnú liečbu stanovuje gastroenterolog. V súčasnej dobe je ochorenie „tlmene“ dostupnými liekmi,no v prípade nepriechodnosti  isteho úseku čreva sa volí chirurgický zákrok.

Význam rehabilitácie brucha pacienta s dg.IBD

Brucho je spojnica medzi hrudníkom a panvou, skladá sa z 11 vrstiev, kde patria svaly,fascie a koža. V dutine brušnej prebiehajú rôzne metabolické procesy trávenia a vylučovania,nachádza sa v nej veľký zberač lymfy,tzv.cysterna chyly.

V dôsledku zápalových faktorov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú a menia výstelku sliznice čreva sa neabsorbujú živiny,vitamíny a minerálne látky do svalov a fascií. Svalový tonus brucha je laxný a netvorí oporu pre orgány v dutine brušnej, ale ani pre samotný chrbát.

Okrem medikamentóznej liečby má výrazne pozitívny vplyv rehabilitácia brucha, ktorá pozostáva z dýchacej gymnastiky a s aktivovania hlbokého stabilizačného systému, pričom celý koncept je podrobne ponímaný v metodike Correct Body Systém ( autorka metodiky M.Šrenkelová). Cielené bráničné dýchanie priaznivo ovplyvňuje aj stav vnútorných orgánov ako aj samotnej steny brucha. Výsledný efekt je nielen vizuálny ale aj psychický pretože cvičenie a teda pohyb samotný pozitívne prispieva k pohode pacienta. Veľké pozitívum vidím v rehabilitácii pacientky po pôrode. Po skončení šestonedelia a gynekologickej kontrole je vhodné ísť na kontrolu k fyzioterapeutovi práve z dôvodu posúdenia stavu steny brucha,pričom fyzioterapeut má nastaviť správne pohybové stereotypy počas dňa.

Nakoľko u pacientok s IBD je väščí výskyt dg.diastázy brucha je dôležité daný stav nezanedbať. Rekonvalenscencia pacientky s IBD po pôrode vyžaduje dlhší čas, nakoľko svaly a fascie brucha majú slabší tonus. Pacientka môže aj dlhší čas od pôrodu vyzerať aj nadalej ako tehotná.Nezanedbatelné je venovať sa vždy aj svalom panvového dna a teda aj viscerálnym ligamentám ( závesné aparáty )v dutine brušnej a to je práve spomínané správne bráničné dýchanie,ktoré je ale potrebné inštruovať pacientku osobne,nakolko sa jedná o nový pohybový stereotyp, ktorý riadi najprv mozoček,t.j.zadná časť mozgu pričom sa zapisuje len cieleným opakovaním a až potom sa táto činnosť zautomatizuje.

Záver: Spolupráca gastroenterológa, fyzioterapeuta a chirurga ( resp.gynekologa ) a psychologa je nesmierne dôležitá, nakoľko cieleným prístupom medikamentóznej liečby vrátane rehabilitácie      ( cvičenie, pohyb ) sa odzrkadlí na celkovom stave pacienta/pacientky vrátane jej mentálneho nastavenie.

 

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram