Zrasty ( lat.adhézie ) sú časti zjazveného tkaniva, ktoré spôsobujú zlepenie vnútorných orgánov. Najčastejšie sú zrasty výsledkom predchádzajúcej operácie, alebo sa môžu vyskytnúť po prekonanej infekcii panvy alebo po prekonanom zápale. Zrasty obmedzujú pohyby vnútorných orgánov a tým spôsobujú bolesť. Menej často môžu zrasty spôsobiť upchatie čriev (črevná obštrukcia).

Zrasty svojou prítomnosť zhoršujú symptómy IBS ( sy dráždivého čreva ) taktiež môžu spôsobiť aj bolesti pri pohlavnom styku. Bohužiaľ, diagnostikovať prítomnosť zrastov v orgánoch malej panvy je pomerne náročné. Okrem extrémnych prípadov ich vyšetrujúci lekár pri vyšetrení panvy necíti a testy ako ultrazvuk, MRI a CT ich veľmi často neodhalia. To znamená, že dôkladná anamnéza a vyšetrenie panvy lekárom, ktorý má skúsenosti s hodnotením problémov s bolesťou sú najlepšími nástrojmi na zistenie ich prítomnosti,pretože nie každá bolesť v dutine brušnej súvisí s prítomnosťou zrastov. Jednou z alternatív diagnostiky je laparoskopia,pričom sa zrasty vrámci tejto diagnostickej laparoskopie odstránia.

Dôležitá je teda kombinácia terapií,kde okrem chirurgického riešenia patrí aj fyzikálna terapia, diéta , enzýmová terapia a fytoterapia. Hlavne ale dychové cviky ako je práca bránice a správne využívanie intraabdominálneho tlaku, aktivovanie brucha a svalov panvového dna. Metodika Correct body Systém je vhodnou terapiou vrámci pooperačnej rehabilitácie.

Ochorenia tráviaceho traktu patria v dnešnej dobe medzi pomerne časté diagnozy, postihujúce rôzne vekové kategórie. Medzi IBD diagnozy patrí Crohnova choroba a ulcerózna kolitída.

Choroba  je sprevádzaná bolesťami brucha,nafukovaním,riedkou stolicou, krvou v stolici,pripadným chudnutím.Môžu byť postihnuté aj klby,oči,koža. Jednoznačný spúšťač ochorenia nie je určený, ale dá sa predpokladať istá genetická predispozícia, stresový faktor,čiže psychická záťaž,fajčenie,antibiotiká,prehnaná aktivita imunitného systému.

Ochorenie a následnú liečbu stanovuje gastroenterolog. V súčasnej dobe je ochorenie „tlmene“ dostupnými liekmi,no v prípade nepriechodnosti  isteho úseku čreva sa volí chirurgický zákrok.

Význam rehabilitácie brucha pacienta s dg.IBD

Brucho je spojnica medzi hrudníkom a panvou, skladá sa z 11 vrstiev, kde patria svaly,fascie a koža. V dutine brušnej prebiehajú rôzne metabolické procesy trávenia a vylučovania,nachádza sa v nej veľký zberač lymfy,tzv.cysterna chyly.

V dôsledku zápalových faktorov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú a menia výstelku sliznice čreva sa neabsorbujú živiny,vitamíny a minerálne látky do svalov a fascií. Svalový tonus brucha je laxný a netvorí oporu pre orgány v dutine brušnej, ale ani pre samotný chrbát.

Okrem medikamentóznej liečby má výrazne pozitívny vplyv rehabilitácia brucha, ktorá pozostáva z dýchacej gymnastiky a s aktivovania hlbokého stabilizačného systému, pričom celý koncept je podrobne ponímaný v metodike Correct Body Systém ( autorka metodiky M.Šrenkelová). Cielené bráničné dýchanie priaznivo ovplyvňuje aj stav vnútorných orgánov ako aj samotnej steny brucha. Výsledný efekt je nielen vizuálny ale aj psychický pretože cvičenie a teda pohyb samotný pozitívne prispieva k pohode pacienta. Veľké pozitívum vidím v rehabilitácii pacientky po pôrode. Po skončení šestonedelia a gynekologickej kontrole je vhodné ísť na kontrolu k fyzioterapeutovi práve z dôvodu posúdenia stavu steny brucha,pričom fyzioterapeut má nastaviť správne pohybové stereotypy počas dňa.

Nakoľko u pacientok s IBD je väščí výskyt dg.diastázy brucha je dôležité daný stav nezanedbať. Rekonvalenscencia pacientky s IBD po pôrode vyžaduje dlhší čas, nakoľko svaly a fascie brucha majú slabší tonus. Pacientka môže aj dlhší čas od pôrodu vyzerať aj nadalej ako tehotná.Nezanedbatelné je venovať sa vždy aj svalom panvového dna a teda aj viscerálnym ligamentám ( závesné aparáty )v dutine brušnej a to je práve spomínané správne bráničné dýchanie,ktoré je ale potrebné inštruovať pacientku osobne,nakolko sa jedná o nový pohybový stereotyp, ktorý riadi najprv mozoček,t.j.zadná časť mozgu pričom sa zapisuje len cieleným opakovaním a až potom sa táto činnosť zautomatizuje.

Záver: Spolupráca gastroenterológa, fyzioterapeuta a chirurga ( resp.gynekologa ) a psychologa je nesmierne dôležitá, nakoľko cieleným prístupom medikamentóznej liečby vrátane rehabilitácie      ( cvičenie, pohyb ) sa odzrkadlí na celkovom stave pacienta/pacientky vrátane jej mentálneho nastavenie.

 

Abdominoplastika - alebo aj plastická operácia brucha je chirurgický zákrok pričom jeho cielom je odstránenie prebytočnej kože. Jedná sa o pomerne náročný operačný výkon v celkovej narkóze, v trvaní cca 2hod.

Pre zákrok sa rozhodujú ženy po pôrodoch, ktoré trápi ovisnutá koža, rozostup svalov brucha, alebo jedinci po výraznej redukcii hmotnosti a strate elasticity kože a mäkkých častí brucha.

Abdominoplastiku je možné kombinovať so zákrokom zvaným liposukcia, tá je ale vhodná,len ak nie sú prítomné strie na koži, taktiež nie je prítomný veľký previs kože alebo extrémne veľký rozostup svalov brucha,tzv.diastáza alebo hernia.

Pred zákrokom je vždy nutná konzultácia u plastického chirurga,ktorý hodnotí stav, informuje pacientku o predpokladanom výsledku - jazva, pupok a ozrejmí kontraindikácie operácie. Medzi dôležité patrí spomenúť nadváhu a teda, že abdominoplastika tento problem nerieši.

Rehabilitačná príprava pacienta pred abdominoplastikou.

Fyzioterapeut ako súčasť perioperačnej prípravy pacienta je veľkým prínosom pre samotného pacienta ako aj pre operatéra.

Tým, že stena brucha je spojnica medzi hrudníkom a pánvou tvorená hlbokými stabilizačnými svalmi a povrchovými svalmi, je nutné zmeniť posturu a zmeniť pohybový stereotyp počas dňa. Táto tzv.transformácia sa deje aktivovaným bránice ako hlavného nádychového a posturálneho svalu spolu s koaktiváciou musc.transverzus abdominis-priečne pruhovaného svalu tzv.korzetu. Na procese dýchania sa podielajú všetky vrstvy svalov brucha, kde patria šikmé svaly obliqui ext,inter. a priamy brušný sval musc.recti abd.

Bez uvolnenia hrudného koša, lopatiek, ramenných klbov, viscerálnych fascii a uvoľnenia kože, a hlavne zvýšenia vitálnej kapacity pľúc- brucho nebude funkčné. Okrem estetickeho výsledku je preto dôležité riešiť aj funkčnosť, pretože brucho má byť opora pre vnútorné orgány ale aj chrbticu.

Aktivovaním celej postury a nácvikom denných činností, kde patrí správny sed,ľah,dvíhanie bremien prispievame k rýchlejšej rekonvalescencii po operácií.

Rehabilitácia pacienta po abdominoplastike

Po operácií je nutné nosiť kompresný pás po dobu cca dvoch mesiacov.Nácvik správneho dvíhania sa z lôžka, nácvik sedu, správna chôdza to je všetko súčasťou rehabilitácie a zároveň to prispieva k väčšiemu komfortu pacienta a následne k trvalému pooperačnému výsledku.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram